Son -125 Gün
Önemli Tarihler

Bilimsel Program

Türk Dermatoloji Derneği Çalışma Grupları Seçimli Genel Kurul Toplantıları

Saat Salon A Saat Salon B Saat Salon C Saat Salon D Saat Salon E
  DERMATOALERJİ KURSU   DERMATOCERRAHİ KURSU   TANIDAN TEDAVİYE SAÇ HASTALIKLARI KURSU   DERMATOLOJİDE TANISAL YÖNTEMLER KURSU    
14.00-15.45 1. Oturum 14.00-15.45 1. Oturum 14.00- 15.05 1. Oturum
Moderatör:
Tülin GÜLEÇ
14.00-15.45 1. Oturum
Moderatör:
Mualla POLAT
   
14.00-14.20 Yama Testi Reaksiyonlarını Değerlendirmede Sık Yapılan Hatalar
Andaç SALMAN
14.00-14.30 Cerrahi Hazırlık, Malzeme, Anestezi
Sezgi Sarıkaya SOLAK
14.00-14.15 Saç Anatomisi ve Fizyolojisi
Aslı BİLGİÇ
14.00-14.30 Demodikozis ve Skabiyezde Mikroskobik İnceleme
Aslan YÜREKLİ
   
14.20-14.40 Kişisel/Mesleksel maddelerle Yama Testi Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Meltem ÖNDER
14.30-15.00 Temel Eksizyon Teknikleri
Seher BOSTANCI
14.15-14.30 Saç Dökülmesi Olan Hastanın Değerlendirilmesi
Aslı BİLGİÇ
14.30-15.00 Layşmanyazis Tanısı
Mehmet HARMAN
   
14.40-15.00 Yama Testi Pozitifliklerinin Klinikle Uyumunu Nasıl Belirleriz?
Rafet KOCA
15.00-15.30 Sütür Teknikleri
Tuğrul DERELİ
14.30-14.50 Temel Trikoskopi
Özlem DİCLE
15.00-15.30 Potasyum Hidroksit ile Yapılan İncelemeler
Ozan ERDEM
   
15.00-15.20 Yama Testi Klinikle Uyum Örnekleri: Zor Olgular
Esen ÖZKAYA
15.30-15.45 Tartışma 14.50-15.05 Saçlı Deri Biyopsisi – Saç Hastalıklarında Histopatolojik Değerlendirme
Nesibe Deren ÖZCAN
15.30-15.45 Tartışma    
15.20-15.45 Tartışma
15.45-16.15 Kahve Molası   SERBEST BİLDİRİLER
16.15-17.50 2. Oturum 16.15-18.00 2. Oturum 15.20- 16.40 2. Oturum
Moderatör:
Özlem DİCLE
16.15-17.30 2. Oturum
Moderatör:
Berna ŞANLI
16.15-17.00 Oturum Başkanı: Afet Akdağ KÖSE Bildirileri görmek için tıklayınız
16.15-16.35 Hangi Fiziksel Ürtiker?
Zafer Türkoğlu
16.15- 16.45 Tırnak Ünitesi Cerrahisi için Anatomi, Preoperatif Hazırlık ve Anestezi
Özlem ÖZBAĞCIVAN
15.20- 15.40 Androgenetik Alopesi
Özlem DİCLE
16.15-16.45 Wood Işığının Kullanım Alanları
Mualla POLAT
 

 

16.35-16.55 Delme Testi Reaksiyonlarını Değerlendirmede Sık Yapılan Hatalar
Emek Kocatürk GÖNCÜ
16.45-17.15 Tırnak Ünitesi Biyopsi Teknikleri
Pelin KOÇYİĞİT
15.40-16.00 Telogen Effluvium
Güneş Gür AKSOY
16.45-17.15 Vezikülobüllöz, Granülomatöz ve Tümoral Hastalıklarda Sitoloji
Murat DURDU
 
16.55-17.15 Atopi Yama Testi
Ayşe BOYVAT
17.15-17.45 Bugün Öğrendiklerinizle Ben Her Gün Neler Yapıyorum?
Tuğrul DERELI
16.00-16.20 Alopesi Areata
Arzu KARATAŞ
17.15-17.30 Tartışma  
17.15-17.35 Moleküler Alerji Testleri
Oktay TAŞKAPAN
17.45-18.00 Tartışma 16.20-16.40 Primer Sikatrisyel Alopesiler
Tülin GÜLEÇ
     
17.35-17:50 Tartışma     16.40- 16.55 Kahve Molası     17:00- 17:15 Kahve Molası
        16.55-18.00 3. Oturum
Moderatör:
Nesibe Deren ÖZCAN
      SERBEST BİLDİRİLER
        16.55-17.15 Pediatrik Alopesilerde Trikoskopi
Tülin GÜLEÇ
    17:15 - 18:00 Oturum Başkanı: Algün Polat EKİNCİ Bildirileri görmek için tıklayınız
        17.15-17.45 Tartışma      

 

Saat Salon A Saat Salon C Saat Salon B
  ATOPİK DERMATİT
Oturum Başkanları: Emel Bülbül BAŞKAN, Esen ÖZKAYA
  ENFEKSİYON VE ENFESTASYONLAR
Oturum Başkanları: Ahmet Yaşar TURANLI, Aylin Türel ERMERTCAN
09:00-10:15 Serbest Bildiriler
Oturum Başkanı: Meral EKŞİOĞLUBildirileri görmek için tıklayınız
09:00 - 09:15 Atopik Dermatit Tanı Kriterleri
Özlem Su KÜÇÜK
09:00 - 09:15 Herpes Zosterin Atipik Klinik Görünümleri ve Yaklaşım
İlgen Ertam SAĞDUYU
 

 

09:15 - 09:30 Atopik Dermatit Şiddet Kriterleri
Sibel DOĞAN
09:15 - 09:30 Şiddetli Bakteriyel Deri İnfeksiyonları
Tülin ERGUN
 
09:30 - 09:45 Erişkin Başlangıçlı Atopik Dermatit:Tanıda Zorluklar
Emel Bülbül BAŞKAN
09:30 - 09:45 Covid 19 İnfeksiyonunda Deri Bulguları
Deniz AKKAYA
 
09:45 - 10:00 Atopik Dermatitte Etyopatogenezden Tedaviye Yenilikler
Andaç SALMAN
09:45 - 10:00 Maymun Çiçeği ve Kızamık
Şirin YAŞAR
 
10:00 - 10:15 Tartışma 10:00 - 10:15 Tartışma  
10:15-10:45 Kahve Arası
10:45-11:45 KONFERANS
Contact Allergies Diagnosis and Prevention:
Wolfgang UTER
Oturum Başkanı: Esen ÖZKAYA
  10:45-11:15

ABBVİE

Atopik Dermatit tedavisinde Sil Baştan
Moderatör: Zafer Türkoğlu
Konuşmacılar: İlkin ZİNDANCI, Şirin YAŞAR

  11:15-11:45

PFİZER

Abrositinib ile Atopik Dermatit Tedavisinde Değişen Hikayeler
Konuşmacılar: Özlem SU KÜÇÜK , Andaç SALMAN

  ÜRTİKER VE ANJİOÖDEM
Oturum Başkanları: Sibel ALPER,Sevgi BAHADIR
  AKNE VE ROZASE
Oturum Başkanları: Hatice ŞANLI, Ercan ARCA
   
11:45 - 12:00 Kronik Ürtikerde Etyopatogenezden Tedaviye Yenilikler
Emek Kocatürk GÖNCÜ
11:45 - 12:00 Akne Vulgariste Topikal Tedaviler
Sema AYTEKIN
 

 

12:00 - 12:15 Kronik Ürtikerde Takip ve Şiddet Ölçekleri
Ragıp ERTAŞ
12:00 - 12:15 Akne Vulgariste Hormonal Tedaviler
Hatice ŞANLI
12:00 - 12:30 ABDİ İBRAHİM

İnce Kırışıklıklarda Acnelyse %0,0,25
Konuşmacı: Nilsel İLTER
12:15 - 12:30 Kronik Ürtikerde Tedavi Yanıtı ve Prognozu Etkileyen Faktörler
Şebnem AKTAN
12:15 - 12:30 Akne ve Rozasede İsotretinoinin Standart Dışı Kullanımı
Ayşe Serap KARADAĞ
12:30 - 12:45 Herediter Anjiodem Etyopatogenezi ve Tedavisinde Yenilikler
Oktay TAŞKAPAN
12:30 - 12:45 Rozasede Tanı ve Tedavi
Burhan ENGİN
12:30 - 13:00 MEZOKLİNİK

Mesohyal Mezoterapi Çözümleri Class III CE Sertifikası Farklıyla
Konuşmacı: Başak KANDİ
12:45 - 13:00 Tartışma 12:45 - 13:00 Tartışma
13:00 - 14:00 Öğle Yemeği 13:00 - 14:00 Türk Dermatoloji Derneği Asistan Kolu Toplantısı 13:00 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00-14:30 KONFERANS
Bullous Pemphigoid: Update :
Luca BORRADORI
Oturum Başkanı:
Rıfkiye KÜÇÜKOĞLU
  14:00-15:00 Serbest Bildiriler
Oturum Başkanı: Emel GÜNGÖRBildirileri görmek için tıklayınız
     
  OTOİMMUN BÜLLÜ HASTALIKLAR
Oturum Başkanları: Şahin YAZAR, Soner UZUN
  PSORİASİS
Oturum Başkanları: Güzin ÖZARMAĞAN, Nihal KUNDAKÇI
 

 

14:30 - 14:45 Pemfigus: Klinik Ayırıcı Tanı
Savaş YAYLI
15:00 - 15:20 Psoriasiste Komorbiditelere Göre Takip ve Tedavi
Esra Özsoy ADIŞEN
15:00-15:30

PFİZER

Akne Vulgaris Tedavisinde Topikal Ajanlar: Cleocin-T & Tedavi'de Sosyal Medyanın Yeri
Moderatör: Ayşe Serap KARADAĞ
Konuşmacı: Hande ULUSAL

14:45 - 15:00 Pemfigusta Etyoloji ve Tetikleyiciler
Sıla Kılıç SAYAR
15:20 - 15:40 Psoriasiste Özel Alan Tutulumlarında Algoritmik Tedavi
Leyla Baykal SELÇUK
15:00 - 15:15 Pemfigus Hastalığında Konvansiyonel Tedaviler
Mehmet Salih GÜREL
15:40 - 16:00 Püstüler Psoriasis Tiplerinde Güncel Tedaviler
Algün Polat EKINCI
15:30 - 15:45

ARA

15:15 - 15:30 Pemfigus Hastalığında Biyolojik Tedaviler
Soner UZUN
16:00 - 16:20 Tartışma    
15:30 - 16:00 Practical Management of Bullous Pemphigoid
Luca BORRADORI
16:00 - 16:15 Tartışma        
16:15-16:45 Kahve Arası
  MUKOZA HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Mukaddes KAVALA ,Emel FETİL
  HİDRADENİTİS SÜPÜRATİVA
Oturum Başkanları: Ayşen KARADUMAN,Necmettin KIRTAK
 

 

16:45 - 17:00 Oral Mukozanın Pigmente Lezyonlarında Ayırıcı Tanı
Nilay DUMAN
16:45 - 17:00 Hidradenitis Süpürativa Patogenezi
Meltem TÜRKMEN
16:45 - 17:15 LİLLY

Gerçek Yaşam Deneyimleri Işığında Copellor ile Hızla Başlayan Sürdürülebilir Tam İyileşme
Moderatör:
Esra ÖZSOY ADIŞEN
Konuşmacılar: Aslı Hapa, Tuğba Özkök Akbulut

17:00 - 17:15 Kadın Genital Mukoza Lezyonlarında Ayırıcı Tanı
Ayşe KAVAK
17:00 - 17:15 Hidradenitis Süpürativada Klinik Fenotipler ve Evreleme
Müzeyyen GÖNÜL
17:15 - 17:30 Erkek Genital Mukoza Lezyonlarında Ayırıcı Tanı
Bilge Fettahlıoğlu KARAMAN
17:15 - 17:30 Hidradenitis Süpürativalı Hastalarda Komorbiditeler ve Tarama
Nida KAÇAR
17:30 - 17:45 Dermatolojik Hastalıklarda Konjonktiva Tutulumu
Selma EMRE
17:30 - 17:45 Hidradenitis Süpürativada Hangi Hastada Hangi Tedavi
Ercan ÇALIŞKAN
17:45 - 18:00 Tartışma 17:45 - 18:00 Tartışma
18:00 - 18:20 Ulusal Dermatoloji Kongresinin Tarihçesi
Can BAYKAL
       
18:20 - 19:00 AÇILIŞ TÖRENİ
Saat Salon A Saat Salon C Saat Salon B
  BEHÇET HASTALIĞI
Oturum Başkanları:
Aysel GÜRLER,Gülsevim AZİZLERLİ
  MELANOSİTİK NEVUSLAR
Oturum Başkanları: İlkin ZİNDANCI, Ali Haydar PARLAK
08:30-09:45 Serbest Bildiriler
Oturum Başkanı: Güliz İKİZOĞLUBildirileri görmek için tıklayınız
08:30 - 08:50 Etyopatogenez ve Tanıda Yeni Gelişmeler
Seçil VURAL
08:30 - 08:50 Malign Dönüşüm Riski Olan Melanositik Nevuslar
Sedef ŞAHİN
 

 

08:50 - 09:10 Mukokutan ve Sistemik Klinik Bulgular
Afet Akdağ KÖSE
08:50 - 09:10 Melanositik Lezyonların Tanısında İmmünhistokimyasal Belirteçler ve Yenilikler
Nesimi BÜYÜKBABANİ
 
09:10 - 09:30 Klasik ve Yeni Tedaviler
Erkan ALPSOY
09:10 - 09:30 Melanositik Lezyonların Tanısında Moleküler İncelemeler
Şule Öztürk SARI
 
09:30 - 09:45 Tartışma 09:30 - 09:45 Tartışma  
09:45-10:45 KONFERANS
Behçet Hastalığı Taklitçileri :
Ahmet GÜL
Oturum Başkanı:
Rıfki̇ye KÜÇÜKOĞLU
    09:45-10:15

GSK

Güncel Yaklaşım: Olgularla Dermovate
Konuşmacılar:
Algün POLAT EKİNCİ, Şirin YAŞAR

  10:15-10:45

JEOMED

Demodeksler GÖZümüzden Kaçmasın!!!
Moderatör:  Ayşe Serap KARADAĞ
Deri Demodikozis Tanı & Tedavi:  Derya UÇMAK
Oküler Demodikozis Tanı & Tedavi:  Göktuğ DEMİRCİ

10:45-11:15 Kahve Arası
  VASKÜLİTLER
Oturum Başkanları: Mehmet Ali GÜRER, Ayla GÜLEKON
11:15 - 12:15 KONFERANS
Management of High-Risk Patients, Follow Up and Dermatoscopic Approach / Experience with Super High Magnification Lens:
Raimonds KARLS
Oturum Başkanı: Bengü Nisa AKAY
 

 

11:15 - 11:30 Vaskülit ile Vaskülopati Ayrımı
Nilsel İLTER
    11:15 - 11:45 PHARMACERİS TÜRKİYE

Kızarık/Mikrohasarlı/İşlem Görmüş Ciltler İçin Dermobakım 1% Sucralfate + 0.5% Diosgenin
Konuşmacı: Arzu KARATAŞ
11:30 - 11:45 Vaskülitlere Tanısal Yaklaşım
Melih AKYOL
   
11:45 - 12:00 Nekroza Yol Açan Vaskülit ve Vaskülopatiler
Filiz CEBECİ
    11:45 - 12:00

ARA

12:00 - 12:15 Vaskülitlerde Temel Tedavi Yaklaşımları
İsa AN
    12:00 - 12:30 BAILLEUL

Androgenetik Alopesi’de Finasterid ve Ötesi
Moderatör: İdil ÜNAL
Konuşmacı: Tuğrul DERELİ
12:15 - 12:30 Tartışma    
12:30-13:30 Öğle Yemeği
  İLAÇ ERÜPSİYONLARI
Oturum Başkanları: Deniz SEÇKİN, Emel Öztürk DURMAZ
  DERMATOSKOPİ
Oturum Başkanı:
Mustafa Turhan ŞAHİN
13:30-15:00 Serbest Bildiriler
Oturum Başkanı: Deniz Aksu ARICABildirileri görmek için tıklayınız
13:30 - 13:45 Olgu Örnekleriyle İlaç Erüpsiyonlarının Ayırıcı Tanısı
Evren Odyakmaz DEMİRSOY
13:30 - 13:50 Pediyatrik Dermatoskopi
Bengü Nisa AKAY
 

 

13:45 - 14:00 Olgu Örnekleriyle Şiddetli İlaç Erüpsiyonlarının (AGEP, DRESS, SJS, TEN) Yönetimi
Rafet KOCA
13:50 - 14:45 KONFERANS
Interactive Case-Based Learning on Dermatoscopy :
Konstantinos LIOPYRIS
 
14:00 - 14:15 İlaç Erüpsiyonları Tanısında Yama Testi ve LTT Testinin Rolü
Ayşe BOYVAT
14:45 - 15:00 Tartışma  
14:15 - 14:30 Hedefe Yönelik Tedaviler ve İmmünoterapide Dermatolojik Yan Etkiler
Deniz SEÇKİN
     
14:30 - 14:45 Akılcı İlaç Kullanımı
Nermin Karaosmanoğlu
     
14:45 - 15:00 Tartışma      

15:00

Türk Dermatoloji Derneği Genel Kurulu     17:30 - 18:30 Türk Dermatoloji Yeterlik Genel Kurulu

18.15

ASİSTAN GÖRSEL SINAVI
DERİ TÜMÖRLERİ
   
Saat Salon A Saat Salon D Saat Salon B
  GENODERMATOZLAR: TANI VE TEDAVİ
Oturum Başkanları:
Tülin MANSUR, Murat BORLU
VENEROLOJİK HASTALIKLAR
Oturum Başkanları: 
Server SERDAROĞLU,Bilal DOĞAN
08:30-09:45 Serbest Bildiriler
Oturum Başkanı: Tamer İrfan KAYABildirileri görmek için tıklayınız
08:30 - 08:45 Genodermatozlarda Tanısal İpuçları
Can BAYKAL
08:30 - 08:45 HPV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi
Kenan AYDOĞAN
 

 

08:45 - 09:00 Deri Tümörleri ve Genodermatoz İlişkisi
Sibel Ersoy EVANS
08:45 - 09:00 Sifilizde Farklı Senaryolarda Tedavi Planlaması
Seray Külcü ÇAKMAK
 
09:00 - 09:15 Sık Görülen Genodermatozlarda Moleküler Tedaviler
Osman KÖSE
09:00 - 09:15 HIV ile İlişkili Deri Bulguları
Filiz CANPOLAT
 
09:15 - 09:30 Epidermolizis Büllozada Tedavi Yönetimi
Ümit TÜRSEN
09:15 - 09:30 HSV İnfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım
Selda Pelin KARTAL
 
09:30 - 09:45 Tartışma 09:30 - 09:45 Tartışma  
09:45-10:15 Kahve Arası 09:45-10:15 Kahve Arası    
  DERMATOONKOLOJİDE ÖNE ÇIKANLAR
Oturum Başkanları: Nahide ONSUN, Günseli ÖZTÜRK
  AŞILAR
Oturum Başkanları: Rıfkiye KÜÇÜKOĞLU,Selim BADUR
 

 

10:15 - 10:30 Epitelyal Malignitelere Zemin Hazırlayan Hastalıklar
Bahar Sevimli DİKİCİER
10:15 - 10:30 Aşı İmmünolojisi ve İmmün Yaşlanma
Selim BADUR
10:15 – 10:45 ORVA İLAÇ

TOPİKAZOL ile Yüzeyel Mantar Enfeksiyonları Tedavisinde Yüksek Etkinlik, Hızlı İyileşme
Moderatör: Server SERDAROĞLU
Konuşmacı:
 Zekai KUTLUBAY

10:30 - 10:45 Mikozis Fungoides'de Evreye Göre Tedavi
Dilek Seçkin GENÇOSMANOĞLU
10:30 - 10:45 HPV İnfeksiyonlarında Aşılama
Emine TAMER
10:45 - 11:00 Melanomda Evreye Göre Tedavi
Fezal ÖZDEMİR
10:45 - 11:00 Herpes Zoster Aşılaması
Esin ŞENOL
10:45-11:30 LOREAL

Hekimlikte NöroLiderlik
Konuşmacı: Çağlayan AKTAŞ

11:00 - 11:15 Kaposi Sarkomu Dışında Kalan Kutane Sarkomlar
Dilek BAYRAMGÜRLER
11:00 - 11:15 İmmunsüpresif ve Biyolojik Ajan Kullanımında Aşılama
Levent ÇINAR
   
11:15 - 11:30 Tartışma 11:15 - 11:30 Tartışma    
11:30-12:30 KONFERANS
Unraveling Cutaneous Lymphomas for Dermatologists:
Julia SCARISBRICK
Oturum Başkanı:
Can BAYKAL
  11:30-12:30 Serbest Bildiriler
Oturum Başkanı: Can CEYLANBildirileri görmek için tıklayınız

 

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 12:30-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:30

WORLD MEDICINE

Inosine Pranobex: HPV’de Etkinliği ve Tedavi Başarısı

Moderatör: Murat Orhan ÖZTAŞ
Konuşmacı: Pınar ÖZTAŞ

  SİSTEMİK HASTALIKLAR VE DERİ
Oturum Başkanları: Yalçın TÜZÜN,Fatma AYDIN
  PEDİYATRİK DERMATOLOJİ
Oturum Başkanları: Neslihan ŞENDUR, Serap UTAŞ
 

 

13:30 - 13:45 Paraneoplastik Dermatolojik Hastalıklar
Emel Erdal ÇALIKOĞLU
13:30 - 13:45 Yenidoğanda Sık Görülen Dermatolojik Hastalıklar
Rebiay KIRAN
13:30-14:15

ABBVİE

SKYRIZI ile Sürdürülebilir Yüksek Etkililik ve İyileşen Yaşamlar

Moderatörler: Serap ÖZTÜRKCAN, Emel Bülbül BAŞKAN
Konuşmacılar:
Meltem TÜRKMEN,Demet KARTAL

13:45 - 14:00 Sarkoidoz
Tuğba ATCI
13:45 - 14:00 Çocukluk Çağı Pigmentasyon Bozuklukları
Burçe Can KURU
14:00 - 14:15 Metabolik Hastalıkların Deri Bulguları
Ersoy ACER
14:00 - 14:15 Çocukluk Çağının Selim Tümörleri
Deniz YÜCELTEN
14:15 - 14:30 Kollajenozlarda Tanısal İpuçları
Kamer GÜNDÜZ
14:15 - 14:30 Hemanjiyomlarda Tanı ve Tedavi
Zeynep TOPKARCI
14:15 – 14:45 LİLLY

Unamity ile Atopik Dermatit ve Alopesi Areata Tedavisinde Yeni Olasılıklar
Moderatör:
Server SERDAROĞLU
Konuşmacılar: Özlem SU KÜÇÜK, Özge AŞKIN

14:30 - 14:45 Tartışma 14:30 - 14:45 Tartışma    
14:45-15:45 KONFERANS
Scabies :
Carmen SALAVASTRU
Oturum Başkanı:
Erkan ALPSOY
    14:45-15:45 Serbest Bildiriler
Oturum Başkanı: Mehmet KARAKAŞBildirileri görmek için tıklayınız
15:45-16:15 Kahve Arası
  İPUCU OLARAK TIRNAK BULGULARI
Oturum Başkanları: Arzu KILIÇ, Hatice Uce ÖZKOL
  GEBELİK VE DERİ
Oturum Başkanları: Vahide BAYSAL AKKAYA,Şevki ÖZDEMİR
16:15-17:30 Serbest Bildiriler
Oturum Başkanı: Kemal ÖZYURTBildirileri görmek için tıklayınız
16:15 - 16:30 Tırnak Bulgusundan Dermatoza Gidiş
Arzu KILIÇ
16:15 - 16:30 Gebelik Dermatozları
Nilgün ŞENTÜRK

 

16:30 - 16:45 Tırnak Bulgusundan Sistemik Hastalığa Gidiş
Ömer KUTLU
16:30 - 16:45 Gebelikte Sifiliz ve Viral İnfeksiyonların Yönetimi
Filiz Topaloğlu DEMİR
16:45 - 17:00 Tırnak Bulgusundan Tümörlere Gidiş
Fatih GÖKTAY
16:45 - 17:00 Gebelikte Güvenli Topikal İlaç Kullanımı
Demet ÇİÇEK
17:00 - 17:15 Travmatik Tırnak Hastalıklarına Yaklaşım
Fatma Gülru ERDOĞAN
17:00 - 17:15 Gebelikte Güvenli Sistemik İlaç Kullanımı
Işıl İNANIR
17:15 - 17:30 Tartışma 17:15 - 17:30 Tartışma

18.15

ASİSTAN GÖRSEL SINAVI
ALLERJİK DERİ HASTALIKLARI
       
Saat Salon C
  DERMATOKOZMETOLOJİ KURSU
8.30-9.45 Kozmetolojiye Başlarken
Moderatör
Ayten Ferahbaş KESİKOĞLU
8.30-8.50 Anatomi
Başak KANDİ
8.50-9.10 Nasıl Başlayalım ? Uygulama Sırası Nasıl Olmalı?
Kubilay YÜCEL
9.10-9.30 Kozmetik Amaçlı Müdahalelerde Hukuki Sorumluluklar ve Eser Sözleşmesi
Atilla ARINCI
9.30-9.45 Tartışma
9.45-10.15 Kahve Molası
10.15-12.00 Toksin Uygulamaları
Moderatör:
Perihan ÖZTÜRK
10.15-10.45 Üst Yüz Uygulamaları
Sevinç ELİNÇ
10.45-11.15 Orta-Alt Yüz-Boyun Uygulamaları
Yelda KAPICIOĞLU
11.15-11.45 Toksin Uygulamalarında Komplikasyonlar ve Yönetimi
Zehra Aşiran SERDAR
11.45- 12.00 Tartışma
12.00-13.00 Öğle Yemeği
13.00-14.45 Dolgu Uygulamaları
Moderatör:
Gönül ERGENEKON
13.00-13.30 Dolgu Çeşitleri ve Kullanım Alanları
Şehriyar NAZARİ
13.30-14.00 Yüzde Temel ve İleri Dolgu Uygulamaları
Gonca GÖKDEMİR
14.00-14.30 Komplikasyon Yönetimi
Zekai KUTLUBAY
14.30-14.45 Tartışma
14.45-15.15 Kahve Molası
15.15-17.00 Sık Görülen Dermatolojik Hastalıklarda Kozmetik Yaklaşımlar
Moderatör:
Serap ÖZTÜRKCAN
15.15-15.45 Skar, Akne ve Rozase Tedavisinde Lazer Sonuçları-Olgularla
Yasemin ORAM
15.45-16.15 Pigmentasyon Tedavisinde Kozmetik Yaklaşımlar
Recep DURSUN
16.15-16.45 Saç Dökülmesi Tedavisinde Kozmetik Yaklaşımlar
Sadık YILMAZ
16.45-17.00 Tartışma
17.00-18.15 Girişimsel Dermatokozmetoloji
Moderatör:
Hakan ERBİL
17.00-17.30 Rejeneratif Dermatolojide Stromal Vasküler Fraksiyon
Pelin EŞME
17.30-18.00 Lazer Lipoliz
Akif MEHMETOĞLU
18.00-18.15 Tartışma
Saat Salon A Saat Salon B
  PİGMENTASYON BOZUKLUKLARI
Oturum Başkanları:
İdil ÜNAL, Akın AKTAŞ
  ZOR HASTALIKLARIN TEDAVİSİ-1
Oturum Başkanları: Ertuğrul AYDEMİR,Emine DERVİŞ
09:00 - 09:15 Ultraviyole- Pigmentasyon İlişkisi ve Ultraviyoleden Korunma Yolları
Şebnem ÖZKAN
09:00 - 09:15 Lepra
Ümmühan KAYA 
09:15 - 09:30 Vitiligonun Tedavisine Yeni Yaklaşımlar
Meltem USLU
09:15 - 09:30 Dermatitis Artefakta
İlknur Kıvanç ALTUNAY
09:30 - 09:45 Melazmada Klasik ve Yeni Tedaviler
Ali KARAKUZU
09:30 - 09:45 Granülom Anülare ve Nekrobiyozis Lipoidika
İlteriş TOPAL
09:45 - 10:00 Tartışma 09:45 - 10:00 Tartışma
10:00-10:30 Kahve Arası
  TEDAVİDE YENİLİKLER
Oturum Başkanları:
Ertan YILMAZ, Ekin Bozkurt ŞAVK
  ZOR HASTALIKLARIN TEDAVİSİ-2
Oturum Başkanları: Başak YALÇIN, Sedat ÖZÇELİK
10:30 - 10:45 Topikal Tedavide Yenilikler
Hilal Kaya ERDOĞAN
10:30 - 10:45 Dirençli Pruritus
Gülsüm GENÇOĞLAN
10:45 - 11:00 Sistemik JAK İnhibitörlerinin Dermatolojik Kullanımı
Demet KARTAL
10:45 - 11:00 Melkersson-Rosenthal Sendromu
Yasemin ERDEM
11:00 - 11:15 Biyolojik İlaçlarda Yenilikler
Gülhan GÜREL
11:00 - 11:15 Pigmente Purpurik Dermatozlar
Mehmet MELİKOĞLU
11:15 - 11:30 Tartışma 11:15 - 11:30 Tartışma
11.30 - 12:30 KAPANIŞ